บริการของ VC Shipping

บริษัท ฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยมีรายละเอียดของการให้บริการ ดังต่อไปนี้
 

1. บริการด้านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก (Customs Formalities)

บริษัท ฯ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรสินค้าปิโตรเลียมและของเหลว (Liquid Bulk Cargo) และสินค้าทั่วไป (General Cargo) ทั้งขาเข้าและขาออก โดยให้บริการคลอบคลุมพื้นที่กรุงเทพ ฯ, แหลมฉบัง, และมาบตาพุด พนักงานในแต่ละแผนกเป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในด้านกฎระเบียบ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร จึงสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้านำเข้าและส่งออกในเชิงลึกได้

2. บริการด้านการจัดหาระวางขนส่ง (Freight Arrangement)

บริษัท ฯ ให้บริการในการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งสำหรับสินค้าขาเข้าและขาออก ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการซื้อขายสินค้า EXW จนถึง DDP โดยผ่านเครือข่ายเอเย่นต์ที่ครอบคลุมทั่วโลก ทั้งสินค้าทั่วไป และสินค้าที่มีขนาดใหญ่

 

3. บริการด้านการจัดรถขนส่งสินค้าในประเทศ (Inland Transportation)

บริษัท ฯ ให้บริการในด้านการจัดรถขนส่งสินค้าให้ไปถึงที่หมายที่กำหนด โดยเน้นหลักด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าอันตราย ไม่ว่าไปยังต่างประเทศหรือในประเทศ บริษัท ฯ มีเครือข่ายขนส่งที่มีประสบการณ์และชำนาญในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ สินค้าทั่วไป และสินค้าอันตราย ซึ่งจะเคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท

 

4. บริการด้านการบรรจุหีบห่อ (Packing Services)

บริษัทฯ ให้บริการการบรรจุหีบห่อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร อะไหล่ เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งเพื่อประโยชน์ในการขนส่งและเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังจุดหมาย บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษา วางแผนงาน เพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าและตามมาตรฐานสากล

 

5. บริการด้านการอบรมสัมมนา ภายในองค์กร (In-House Training)

บริษัทฯ ให้บริการการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมหลักสูตรกรมศุลกากร และหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออก มุ่งเน้นคุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง ควบคุมดูแลโดย วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และทีมงานมืออาชีพ

 

ลิงค์หน่วยงาน ภายนอก


ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 446/75 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
โทรศัพท์ 02 392 7676-7, 02 392 0099, 02 711-0001-2 โทรสาร 02 381 1904 E-mail : center@vcshipping.co.th